dindirmə

dindirmə
«Dindirmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dindirmək — f. 1. Danışdırmaq, söylətmək. Yarı xəlvətdə gördüm; Dindirmədim doyunca. (Bayatı). // məc. Əzizləmək, oxşamaq. Yerlərdə süründün, yetişər, göylərə qaldır; Dindir qucağında. H. C.. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin; Məni sevindirəydin. M. Müş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • danışdırmaq — icb. 1. Danışmağa məcbur etmək. // Soruşmaq, dindirmək, sorğusual etmək. Məhkəmə sədri üçün məsələ aydın idi. Buna baxmayaraq, bir neçə şahidi də danışdırdı. S. H.. // Birisi ilə söhbət edib fikrini bilmək. Bir dəfə yataqxanada tələbələr sözü bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istintaq — is. <ər.> hüq. Cinayətlə əlaqədar məsələni aydınlaşdırmaq üçün aparılan sorğu sual; söylətmə, soruşma, dindirmə, ifadə alma (müttəhimdən, şahiddən). Zeynal başını aşağı salmışdı. İlk istintaqda söylədiyi bir sözü dana bilməyəcəkdi. S. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • silist — <rus. «следствие» sözündən> dan. İstintaq, dindirmə, sorğu sual. <Hacı Qara:> Onların qılınc tüfəngi o qədər məni qorxutmur ki, silisti, apar gətiri canıma vəlvələ salır. M. F. A.. Tahirzadə cibindəki son manatı Məşədi İsmayıla verib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sorğu — is. Sual, sual etmə, verilən sual. Sorğuya qısa cavab vermək. – Ağsaçlı, ağbığlı, ağsaqqallı, ancaq lalə kimi qırmızıyanaqlı Əmiraslan baba nəvəsinin sorğularına cavab verirdi. S. R.. <Azad:> Qoy xəbər verim, yoxsa sorğu sualdan yaxamızı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sorğu-sual — is. Sual, sual etmə, verilən sual. Sorğuya qısa cavab vermək. – Ağsaçlı, ağbığlı, ağsaqqallı, ancaq lalə kimi qırmızıyanaqlı Əmiraslan baba nəvəsinin sorğularına cavab verirdi. S. R.. <Azad:> Qoy xəbər verim, yoxsa sorğu sualdan yaxamızı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hır — I (Kürdəmir) hünər. – Tay əvvəlki hırım qalmayıb, qocalmışam II (Bolnisi, Çənbərək) axmaq III (Lerik) narın yağış. – Uşağlar, hır gəlir IV (Bakı, Salyan) acıq, hirs, qəzəb. – Diyəsən gənə hırın tutub (Salyan); – Hırı gəlib, sən alla: dindirmə unı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • koraza — (Zəngilan) tündməcaz, pisxasiyyətli (adam). – Onu dindirməsən yaxşıdı, çox koraza adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • raybaray — (Bakı, Ordubad) hərdəmxəyal, sözünün üstündə durmayan, fikrini tez tez dəyişən. – Bircə onu dindirmə, raybaray adamdı o; – Ada, sən nə raybaray adamsan (Bakı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zort — (Gədəbəy) qaba, kobud (adam). – Zort adamı dindirməsəη hamısınnan yaxşıdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”